کارت‌های اینترنت و سرويسهاى Dial-up

اتصال به شبکه جهانی با استفاده از کارت‌های اینترنت و از طریق خط تلفن (Dial-up) به علت دسترسی آسان و هزینه مناسب و عدم نیاز به تجهیزات جانبی یکی از رایج‌ترین و آسان‌ترین روش‌های استفاده کوتاه‌مدت از اینترنت می‌باشد.
شركت هماراسيستم سرويسهاى ساعتى و كارتهاى اينترنت متنوعى، متناسب با نيازهاى مشتريان عرضه مى‌كند تا امكان اتصال سريع و آسان همشهريان را به شبكه جهانى اينترنت فراهم آورد.

کارت‌های اینترنت همارا سیستمسرويسهاى ماهانه و ساعتى، اينترنت هوشمند IN ...