بخش کاربران کارت اينترنت
لطفا نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید:بخش کاربران اينترنت هوشمند IN
براي کاربران مرکز قندي با پيش شماره هاي 3553 تا 3557 بدون وارد کردن 41 در ابتداي شماره تلفن، و براي بقيه مراکز همراه با 41 مي توانيد کارکرد سرويس IN را مشاهده کنيد.