تعرفه سرویس ها

 • Classic
  128
 • Turbo
  256
 • Mega
  1024
 • Ultra
  2048
 • ECO
  128
 • Unlimited
 • طرح های ویژه
Classic
3G
ترافیک ماهانه
3GB
سرعت دریافت
128 Kbps
ارتقاء سرعت تا
1536 Kbps
هدیه شبانه (ماهانه)
1GB
امتیاز ماهانه
17
شبانه نیم بهاء
دارد
قیمت ماهانه (ریال)
118.000
مناسب برای وب گردی ها و مصارف خانگی کم مصرف
اطلاعات بیشتر
Classic
6G
ترافیک ماهانه
6GB
سرعت دریافت
128 Kbps
ارتقاء سرعت تا
1536 Kbps
هدیه شبانه (ماهانه)
2GB
امتیاز ماهانه
27
شبانه نیم بهاء
دارد
قیمت ماهانه (ریال)
188.000
مناسب برای وب گردی ها و مصارف خانگی پرمصرف
اطلاعات بیشتر
Turbo
3G
ترافیک ماهانه
3GB
سرعت دریافت
512 Kbps
ارتقاء سرعت تا
2048 Kbps
هدیه شبانه (ماهانه)
1GB
امتیاز ماهانه
20
شبانه نیم بهاء
دارد
قیمت ماهانه (ریال)
138.000
مناسب برای برنامه های گوشی همراه - کاربران کم مصرف
اطلاعات بیشتر
Turbo
6G
ترافیک ماهانه
6GB
سرعت دریافت
512 Kbps
ارتقاء سرعت تا
2048 Kbps
هدیه شبانه (ماهانه)
2GB
امتیاز ماهانه
30
شبانه نیم بهاء
دارد
قیمت ماهانه (ریال)
208.000
مناسب برای برنامه های گوشی همراه - کاربران پرمصرف
اطلاعات بیشتر
Mega
3G
ترافیک ماهانه
3GB
سرعت دریافت
1024 Kbps
ارتقاء سرعت تا
4096 Kbps
هدیه شبانه (ماهانه)
1GB
امتیاز ماهانه
24
شبانه نیم بهاء
دارد
قیمت ماهانه (ریال)
168.000
مناسب برای دوربین های مداربسته،گیم های آنلاین،مکالمات تصویری-کاربران کم مصرف
اطلاعات بیشتر
Mega
9G
ترافیک ماهانه
9GB
سرعت دریافت
1024 Kbps
ارتقاء سرعت تا
4096 Kbps
هدیه شبانه (ماهانه)
3GB
امتیاز ماهانه
50
شبانه نیم بهاء
دارد
قیمت ماهانه (ریال)
348.000
مناسب برای دوربین های مداربسته،گیم های آنلاین،مکالمات تصویری - کاربران پرمصرف
اطلاعات بیشتر
Ultra
3G
ترافیک ماهانه
3GB
سرعت دریافت
2048 Kbps
ارتقاء سرعت تا
8192 Kbps
هدیه شبانه (ماهانه)
1GB
امتیاز ماهانه
31
شبانه نیم بهاء
دارد
قیمت ماهانه (ریال)
218.000
لذت دانلود واستفاده از اینترنت - تجربه حداکثر سرعت ممکن
اطلاعات بیشتر
Ultra
9G
ترافیک ماهانه
9GB
سرعت دریافت
2048 Kbps
ارتقاء سرعت تا
8192 Kbps
هدیه شبانه (ماهانه)
3GB
امتیاز ماهانه
56
شبانه نیم بهاء
دارد
قیمت ماهانه (ریال)
388.000
لذت دانلود واستفاده از اینترنت - تجربه حداکثر سرعت ممکن - کاربران پرمصرف
اطلاعات بیشتر
ECO
1G
ترافیک ماهانه
1GB
سرعت دریافت
128 Kbps
ارتقاء سرعت تا
8192 Kbps
هدیه شبانه (ماهانه)
ندارد
امتیاز ماهانه
8
شبانه نیم بهاء
ندارد
قیمت ماهانه (ریال)
58.000
مقرون به صرفه - برای کاربران خیلی کم مصرف
اطلاعات بیشتر
ECO
2G
ترافیک ماهانه
2GB
سرعت دریافت
128 Kbps
ارتقاء سرعت تا
8192 Kbps
هدیه شبانه (ماهانه)
ندارد
امتیاز ماهانه
13
شبانه نیم بهاء
ندارد
قیمت ماهانه (ریال)
90.000
مقرون به صرفه - برای کاربران کم مصرف
اطلاعات بیشتر
ECO
4G
ترافیک ماهانه
4GB
سرعت دریافت
128 Kbps
ارتقاء سرعت تا
8192 Kbps
هدیه شبانه (ماهانه)
ندارد
امتیاز ماهانه
21
شبانه نیم بهاء
ندارد
قیمت ماهانه (ریال)
150.000
مقرون به صرفه - کاربران با استفاده متوسط
اطلاعات بیشتر
ECO
8G
ترافیک ماهانه
8GB
سرعت دریافت
128 Kbps
ارتقاء سرعت تا
8192 Kbps
هدیه شبانه (ماهانه)
ندارد
امتیاز ماهانه
36
شبانه نیم بهاء
ندارد
قیمت ماهانه (ریال)
250.000
مقرون به صرفه - برای کاربران پرمصرف
اطلاعات بیشتر
HSA
128+
سرعت دریافت
128 Kbps
ارتقاء سرعت تا
256 Kbps
امتیاز ماهانه
20
حداقل ترافیک دریافتی (ماهانه)
6GB
مازاد حجم مصرفی (ماهانه)
رایگان
قیمت ماهانه (ریال)
140.000
مناسب مصارف خانگی با حجم بیشتر- عدم نیاز به سرعت های بالاتر
اطلاعات بیشتر
HSA
128U+
(Fair Policy)
سرعت دریافت
128 Kbps
ارتقاء سرعت تا
2048 Kbps
امتیاز ماهانه
33
حداقل ترافیک دریافتی (ماهانه)
10GB
مازاد حجم مصرفی (ماهانه)
رایگان
قیمت ماهانه (ریال)
230.000
ترافیک دریافتی با سرعت بالاتر از سرعت اسمی (ماهانه)
سرعت سرویس
2048Kbps
1024Kbps
512Kbps
ترافیک دریافتی
3GB
2GB
1GB
مناسب مصارف خانگی پرسرعت با مصرف منصفانه - تجربه سرعت های بالاتر
HSA
256
سرعت دریافت
256 Kbps
ارتقاء سرعت تا
384 Kbps
امتیاز ماهانه
-
حداقل ترافیک دریافتی (ماهانه)
15GB
مازاد حجم مصرفی (ماهانه)
رایگان
قیمت ماهانه (ریال)
350.000
مناسب مصارف تجاری با حجم بیشتر- عدم نیاز به سرعت های بالاتر
اطلاعات بیشتر
HSA
384
سرعت دریافت
384 Kbps
ارتقاء سرعت تا
512 Kbps
امتیاز ماهانه
-
حداقل ترافیک دریافتی (ماهانه)
30GB
مازاد حجم مصرفی (ماهانه)
رایگان
قیمت ماهانه (ریال)
550.000
مناسب مصارف تجاری با حجم بیشتر- با سرعت متوسط
اطلاعات بیشتر
HSA
512
سرعت دریافت
512 Kbps
ارتقاء سرعت تا
640 Kbps
امتیاز ماهانه
-
حداقل ترافیک دریافتی (ماهانه)
75GB
مازاد حجم مصرفی (ماهانه)
رایگان
قیمت ماهانه (ریال)
980.000
مناسب مصارف تجاری با حجم بیشتر- با سرعت بالاتر
اطلاعات بیشتر
512
10G
ترافیک ماهانه
10GB
سرعت دریافت
512 Kbps
ارتقاء سرعت تا
2048 Kbps
دانلود شبانه رایگان
دارد
امتیاز ماهانه
50
قیمت ماهانه (ریال)
348.000
  مناسب برای کاربران پرمصرف - علاقمند به دانلود شبانه با سرعت مناسب
اطلاعات بیشتر
512
5G
ترافیک ماهانه
5GB
سرعت دریافت
512 Kbps
ارتقاء سرعت تا
2048 Kbps
ترافیک شبانه(ماهانه)
20GB
امتیاز ماهانه
36
قیمت ماهانه (ریال)
248.000
  مناسب برای کاربران کم مصرف - علاقمند به دانلود شبانه با سرعت مناسب
اطلاعات بیشتر
مشخصات سرویس های هماراسیستم
 • توضیحات کلی :
 • هزینه نصب و راه اندازی و تغییر خط طی دوره برای کلیه سرویس ها 9,500 تومان و هزینه مخابرات 5,000 تومان می باشد.
 • به کلیه تعرفه های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • حداکثر سرعت تبادل اطلاعات در کلیه سرویس ها بستگی به شرایط فیزیکی خط تلفن مشترک دارد.
 • تمامی سرويسها شامل IP Valid ديناميک می‌باشند.
 • برای سرویس های حجمی یکساله، دوبرابر حجم سرویس ماهانه بصورت رایگان اختصاص خواهد یافت.
 • برای تمدید های یک ماهه، هدیه تمدید تعلق نمی یابد.
 • در سرویس های با محدودیت حجمی، صرفا در صورتیکه مشترک قبل از اتمام زمان سرویس اقدام به تمدید سرویس خود نماید، فقط باقیمانده حجم اضافی خریداری شده به دوره بعدی انتقال خواهد یافت.
 • ساعات دانلود شبانه(هدیه شبانه و شبانه نیم بهاء ) از ساعت 2 بامداد تا 7 صبح می باشد. در ساعات مذکور ترافیک مصرفی ابتدا از هدیه شبانه کسر شده و در صورت اتمام هدیه شبانه بصورت نیم بها از حجم اصلی سرویس کسر خواهد شد.(به ازاء هر دوگیگ یک گیگ کسر خواهد شد.)
 • ساعات دانلود شبانه(برای تمام روزهای هفته ) از ساعت 2 بامداد تا 7 صبح می باشد.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین مطابق ضوابط مصوبه جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافقنامه سطح خدمات با SLA خدمات ارتباط داده ها میباشد. [ مشاهده پارامترهای مصوبه ]
 • طرح شبانه نیم بهاء و هدیه شبانه و تغییر ساعات دانلود شبانه از تاریخ 1394/02/01 برای مشترکین جدید و تمدیدهای بعد از تاریخ مذکور اجرایی خواهد شد.
 • هزینه حجم اضافی سرویس های محدود براساس جدول زیر، محاسبه خواهد شد.
  قیمت هر گیگ حجم اضافی
  یک الی پنج گیگ 36,000 ریال
  شش الی ده گیگ 28,000 ریال
  ده الی بیست گیگ 24,000 ریال
  بیش از بیست گیگ 16,000 ریال
  • لازم بذکر می باشد که هزینه حجم های اضافی بیش از 5گیگ بصورت زیر محاسبه می گردد:
   - 5 گیگ ابتدایی با هزینه 36,000 ریال
   - 5 گیگ بعدی با هزینه 28,000 ریال
   - 10 گیگ بعدی با هزینه 24,000 ریال
   - حجم های اضافی بعدی با هزینه 16,000 ریال
  • به عنوان مثال در صورتی که مشترکی 25 گیگ حجم اضافی درخواست نماید هزینه حجم اضافی بصورت زیر محاسبه می گردد :
   (5 * 36,000 + 5 * 28,000 + 10 * 24,000 + 5 * 16,000) + (9%) = 697,600

   بنابراین هزینه 25 گیگ حجم اضافی درخواستی مشترک 697,600 ریال می باشد.
 • تعرفه بسته های نیترو.
  سه گیگ 1 روزه 30,000 ریال
  هفت گیگ 3 روزه 70,000 ریال
  پانزده گیگ 5 روزه 120,000 ریال