شارژ مستقیم سرویس های حجمی

مرحله اول
انتخاب شارژ حجمی
مرحله دوم
تائید اطلاعات
مرحله چهارم
دریافت کد پیگیری

• لطفا ابتدا نام خود و تلفن اشتراک ADSL را با کد شهرستان وارد کنيد.
• مشترکینی که سرویس آنها دارای محدودیت حجمی می باشند می توانند ابا استفاده از فرم زیر اقدام به شارژ حجمی سرویس خود نمایند.
• در صورت اتمام زمان سرویس، باقیمانده حجم های اضافی خریداری شده به دوره بعدی انتقال می یابد.
پس از تکمیل و ارسال فرم زیر، حجم مورد نظر خود انتخاب و از طریق یکی از درگاههای بانک ملت و پارسیان اقدام به شارژ سرویس خود بصورت مستقیم خواهید نمود.

• درج این مورد الزامی است.
فرمت : بدون صفر کدشهری [نمونه: 4135564500]
بانک پارسیان
بانک ملت